ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายโกศล สินธุบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2สนง.สพม.35 สพม.35
2นายเสน่ห์ กรแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2สนง.สพม.35 สพท.สพม.35 เขต 3